خدمات استارتاپی موسسه مانا

موسسه مانا به عنوان حامی استارتاپهای خلاق و نوآور، خدمات زیرا را به استارتاپهای حوزه های فرهنگی و دیجیتال و IT ارائه می دهد: 

#

خدمات مربی گری 

- برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان 

- کارآموزی در حوزه های IT، فعالیتهای سینمایی و فرهنگی 

- برگزاری نمایشگاه آثار

- برگزاری مراسم فرهنگی و اجتماعی 

خدمات فضای کار 

- اختصاص فضای کار اداری 

- اختصاص استودیو کروماکی 

- اختصاص لوکیشن ضبط ویدئو 

- اختصاص محل برگزاری کلاسهای آموزشی 

- اختصاص فضای باز حیاط