می تونید در حوزه های زیر با مانا همکاری کنید. ما از شکوفایی استعدادهای شما استقبال می کنیم. فعالیتهای موسسه مانا، نیاز به ایده های خلاقانه شما داره.

 

 

برای همکاری با مانا، فرم همکاری رو حتما پر کن. حتی اگر زمینه ای برای همکاری به ذهنت می رسه به مانا پیشنهاد بده. ایده ها، جرقه هایی هستند که احتمال ستاره شدنشون زیاده!